Ik Boekje

Ik Boekje iPad app, voor alles wat belangrijk is voor uw kind!

De iPad met het Ik Boekje erop is een belangrijke schakel tussen ouders en begeleiders van het kinderdagcentrum. Het Ik Boekje is te zien als een soort "handleiding en gebruiksaanwijzing" van een kind. Alles wat belangrijk is (en wat een kind niet zelf kan verwoorden of aangeven) is te beschrijven in het Ik Boekje. Het Ik Boekje werkt simpel en is gemakkelijk in te vullen. Het boekje is opgebouwd uit drie verschillende onderdelen.

Mijn Profiel

In het eerste deel kunnen alle (noodzakelijke) persoonlijke gegevens opgenomen worden. Naast adresgegevens en noodnummers kan hier ook informatie over de problematiek cq. handicap van je kind beschreven worden, medicatielijst of medische handelingen kunnen opgesomd worden, maar ook hobby's en/of andere leuke dingen kunnen ingevuld worden.

Mijn Emoties

Het 'Mijn emotie' deel bestaat uit een beschrijving van allerlei emoties die voor jouw kind relevant zijn. Elke emotie is te beschrijven en uit te leggen aan de hand van foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten. Op deze wijze wordt het mogelijk dat iedereen, die met jouw kind samen is, emoties op dezelfde wijze begrijpt. Per emotie kan je een handelingsadvies invullen. Ook hiermee is dus te bereiken dat iedereen op dezelfde wijze handelt en reageert als jouw kind een bepaalde emoties laat zien. Welke emoties je invult is een eigen keuze. Dit kun je afstemmen op wat voor jouw kind belangrijk is.

Mijn Dagboek

Het derde deel van het Ik Boekje is een dagboek, hetgeen een dagelijkse overdracht tussen thuis en kinderdagcentrum (en/of logeerhuis) mogelijk maakt. Het dagboek bestaat uit notities, gebeurtenissen en de kalender. Ouders en de begeleiders van het kinderdagcentrum (en/of logeerhuis) kunnen het dagboek bijvoorbeeld gebruiken om eenvoudig activiteiten multimediaal vast te leggen met behulp van foto's, filmpjes en geluidsfragmenten.

De kracht van het Ik Boekje

  • dat andere mensen jouw kind beter begrijpen, ook wanneer hun mimiek iets anders laat zien dan de eigenlijke betekenis van hun emoties.
  • dat andere mensen beter weten hoe ze op jouw kind moeten reageren. Begeleiding kan nog beter afgestemd worden, hetgeen tot minder frustraties bij uw kind leidt.
  • dat voor jouw kind het verschil in benadering thuis en op het kinderdagcentrum/logeerhuis steeds kleiner wordt.
  • dat ouders door de filmpjes en foto's meer zicht hebben op wat onze kinderen elders gedaan hebben.
  • dat overdracht naar therapeuten en/of artsen ook beter mogelijk is als gevolg van dit beeldmateriaal.
  • dat er meer eenduidigheid is gekomen in het beoordelen van de handicap en mogelijk hieruit voortvloeiende (medische) handelingen.

Het Ik Boekje is voor ons een hele grote aanvulling in de begeleiding van ons kind. Het kost wel tijd om het Ik Boekje volledig in te vullen, maar het levert veel op. Het is absoluut de moeite waard!

Tips en handleiding

  • Klik hier voor tips over het IkBoekje.
  • Klik hier voor een beknopte handleiding.

Bent u geinteresseerd?


Het Ik Boekje is te downloaden in de Apple Appstore en is beschikbaar voor de iPad.
Data wordt opgeslagen op de iPad, het is raadzaam om met iTunes een reservekopie van alle gegevens te maken.

Heeft u vragen?


Dan kunt u altijd mailen naar ik.boekje@pameijer.nl